BEHÖVER DU GARAGEPLATS?
Under våra hus finns ett garage med platser för boende och för de företag som finns i våra lokaler. Parkeringen i garaget följer inte med lägenheterna
 vid försäljning utan har en separat kö.

Det är Peter Lorenzson, Tfn 0769 46 82 25, maskinkajenteknik@gmail.com eller via kontaktformuläret nedan som du kontaktar för frågor om garaget och kön till parkeringsplatserna.

Det finns även möjlighet att köpa boendekort för parkeringarna på gatorna runt om i området som Barchmansplats via Parkeringstjänst i Väst. Ansökningar om att hyra plats skickas till barchmann@parkeringstjanst.se eller Parkeringstjänst Väst AB,
 Kundtjänst, Box 6235, 400 60 Göteborg.
Tfn 031-51 66 55.