Förtroendevalda för Brf Maskinkajen
verksamhetsåret 2020 - 2021