Garage

Föreningen förfogar över 57st garageplatser varav 12 med laddmöjlighet. Samtliga medlemmar och företag har möjlighet att hyra parkering. Då det finns relativt många garageplatser i förhållande till lägenheter och företag är vätetiden förhållandevis kort.