Förtroendevalda för Brf Maskinkajen
verksamhetsåret 2019 - 2020