Förtroendevalda
Brf Maskinkajen 2018-2019:

Ordförande
Lennart Ring, Manövergången 3, Tfn 070 863 07 64
karl.ring1@comhem.se
Vice ordförande
Thomas Ivarsson, Styrgången 1, Tfn 076 340 90 60
thomas.kajkanten@gmail.com
Sekreterare
Ewonne Borg, Eriksbergstorget 3, Tfn 076 270 11 32
1livscoach@gmail.com
 
Övriga ledamöter
Monica Borg, Manövergången 3, Tfn 073 827 34 66
monica.v.borg@gmail.com
Dennitz Fredriksson, Styrgången 1, Tfn 070 594 10 76.
freitz031@gmail.com
Peter Lorenzson, Maskinkajen 3, Tfn 070 587 87 04
peter@plastmastarn.se
Lars-Inge Persson, Maskinkajen 3, Tfn 070 524 59 00
lars-inge.persson@p-bolaget.goteborg.se
 
Sammankallande för Valberedningen
Marianne Carlström, Maskinkajen 3, Tfn 070 343 95 10
marianne.carlström@gmail.com
Övriga i Valberedningen
Kerstin Björn, Eriksbergstorget 3 och Sten Alfvenhjelm, Styrgången 5
 
Internrevisor
Eva-Carin Tengberg, Maskinkajen 3, Tfn 073 569 40 40
tengberg@tengberg.se
Internrevisor suppleant
Ted Wennerqvist, Styrgången 1
tewe70@comhem.se