Förtroendevalda för Brf Maskinkajen
verksamhetsåret 2018 - 2019